Phim Việt rầm rộ ra rạp nhưng không giữ được “phong độ”