Những bộ phim đáng xem trong tháng 3:

Phim Việt hóa hay phim quốc tế hóa?

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong "Bước chân an lạc". Ảnh: TL
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong "Bước chân an lạc". Ảnh: TL
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong "Bước chân an lạc". Ảnh: TL