Phía sau cái chết của trợ lý Dương Ngọc Tân

Trợ lý Dương Ngọc Tân. Ảnh: TL
Trợ lý Dương Ngọc Tân. Ảnh: TL
Trợ lý Dương Ngọc Tân. Ảnh: TL