Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phía khác của cuộc chiến tình - tiền

(Ảnh minh họa, nguồn: internet)
(Ảnh minh họa, nguồn: internet)