Phát hiện mới thú vị về Công tử Bạc Liêu: Cả đời xài hết 5 tấn vàng thế nào?