Phải mạnh tay dẹp bỏ những “hung thần” trên đường phố

Xe ba gác chở thép...
Xe ba gác chở thép...