Phá rào cản cho chương trình nhà ở xã hội

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội sẽ ở mức 5%. Ảnh: NGỌC TIẾN
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội sẽ ở mức 5%. Ảnh: NGỌC TIẾN