Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Pha chế tiếng Anh nhạt thếch cho ca khúc Việt

Chi Pu hát tiếng Việt còn bị chê, nói gì chêm tiếng Hàn.
Chi Pu hát tiếng Việt còn bị chê, nói gì chêm tiếng Hàn.