Những scandal tình ái trong giới nghệ sĩ Sài Gòn (kỳ cuối)

“Ông vua không ngai” Thành Được – người chuyên gieo rắc khổ đau cho phụ nữ