Ông Tây ngày ngày nhặt rác, cả khu phố theo gương

Cứ khoảng 17 giờ chiều, hình ảnh người đàn ông một mình đi khắp các con đường để nhặt từng túi bóng đã trở nên quen thuộc.
Cứ khoảng 17 giờ chiều, hình ảnh người đàn ông một mình đi khắp các con đường để nhặt từng túi bóng đã trở nên quen thuộc.
Cứ khoảng 17 giờ chiều, hình ảnh người đàn ông một mình đi khắp các con đường để nhặt từng túi bóng đã trở nên quen thuộc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM