Ký sự pháp đình:

“Ốc mò, cò xơi”?

Mỗi lần vay tiền, ông R. chỉ vay năm trăm, một triệu, hai triệu, ba triệu đồng... và có cả những lần mua vé số chịu nữa - Ảnh: D.T.
Mỗi lần vay tiền, ông R. chỉ vay năm trăm, một triệu, hai triệu, ba triệu đồng... và có cả những lần mua vé số chịu nữa - Ảnh: D.T.