Nữ thương binh già mê bốc thuốc, làm thơ

Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.
Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.
Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top