Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nữ thương binh già mê bốc thuốc, làm thơ

Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.
Nữ thương binh Nguyễn Thị Hòe bên cháu.