Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Nữ hoàng" của các bãi tắm đã bị ... đánh cắp

Bãi tắm Cửa Tùng không còn đông du khách như thời hoàng kim. Ảnh: Minh Hoàng
Bãi tắm Cửa Tùng không còn đông du khách như thời hoàng kim. Ảnh: Minh Hoàng