"Nữ hoàng" của các bãi tắm đã bị ... đánh cắp

Bãi tắm Cửa Tùng không còn đông du khách như thời hoàng kim. Ảnh: Minh Hoàng
Bãi tắm Cửa Tùng không còn đông du khách như thời hoàng kim. Ảnh: Minh Hoàng