Nữ công nhân người Nùng thi đậu 2 trường đại học

Dù phải làm 10 - 12 tiếng/ngày, Hảo vẫn dành thời gian để ôn bài - Ảnh: Đông Xuyên
Dù phải làm 10 - 12 tiếng/ngày, Hảo vẫn dành thời gian để ôn bài - Ảnh: Đông Xuyên