Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tại sao không?

18 trại gà, được xây dựng và trang bị hệ thống máy lạnh của Đức, trên diện tích 20 ha của Công ty CP Hùng Nhơn (Bình Phước).
18 trại gà, được xây dựng và trang bị hệ thống máy lạnh của Đức, trên diện tích 20 ha của Công ty CP Hùng Nhơn (Bình Phước).