Lúa Đông Xuân trúng mùa, trúng giá:

Nông dân thà chịu thiệt chứ không bội tín

Sau thu hoạch, nhiều nông dân bán lúa chủ yếu thông qua thương lái.
Sau thu hoạch, nhiều nông dân bán lúa chủ yếu thông qua thương lái.
Sau thu hoạch, nhiều nông dân bán lúa chủ yếu thông qua thương lái.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM