Nỗi niềm những thân phận bị xác định nhầm giới tính

Nhiều trường hợp phải xét nghiệm và khám lâm sàng mới xác định được giới tính thật (ảnh minh họa).
Nhiều trường hợp phải xét nghiệm và khám lâm sàng mới xác định được giới tính thật (ảnh minh họa).