Nỗi lo vốn vẫn đang ngầm chảy vào bất động sản

Nhiều ý kiến lo ngại về việc vốn tín dụng đang đi cửa luồn vào bất động sản. Ảnh: G. Miêu
Nhiều ý kiến lo ngại về việc vốn tín dụng đang đi cửa luồn vào bất động sản. Ảnh: G. Miêu
Nhiều ý kiến lo ngại về việc vốn tín dụng đang đi cửa luồn vào bất động sản. Ảnh: G. Miêu