Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Níu sự sống cho bệnh nhi từ “cửa tử”!

Cô bé "mai rùa".
Cô bé "mai rùa".