Những sáng kiến tiền tỉ của người “Công dân trẻ tiêu biểu”

Lê Duy Phúc tại Lễ Tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016”.
Lê Duy Phúc tại Lễ Tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2016”.