Những phận người ngụp lặn mưu sinh trên nhánh sông Cần Thơ

Mẹ con chị Tuyết đang ngụp lặn mưu sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Mẹ con chị Tuyết đang ngụp lặn mưu sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Mẹ con chị Tuyết đang ngụp lặn mưu sinh. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top