Những hiểu lầm về thai ngoài tử cung

  BS.CK I Nguyễn Viết Hậu - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM - đang khám cho bệnh nhân.
BS.CK I Nguyễn Viết Hậu - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM - đang khám cho bệnh nhân.