Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những dự án tỉ đô ngày ấy và bây giờ