Những cú lừa qua mạng và sự nhẹ dạ cả tin!

Nhóm lừa đảo lấy chồng ngoại giàu sang... Ảnh: P.B
Nhóm lừa đảo lấy chồng ngoại giàu sang... Ảnh: P.B
Nhóm lừa đảo lấy chồng ngoại giàu sang... Ảnh: P.B