Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiều ngân hàng vẫn chậm chạp niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán

Quy định đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn rất cụ thể nhưng nhiều ngân hàng vẫn trây ỳ.
Quy định đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn rất cụ thể nhưng nhiều ngân hàng vẫn trây ỳ.