Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhập nhằng tài sản chung, riêng

Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh: ST
Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh: ST