Nhập nhằng tài sản chung, riêng

Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh: ST
Tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Ảnh: ST