“Nhân tài” liên tục xin nghỉ, làm gì để giữ chân?

Nhân tài Đà Nẵng liên tục xin nghỉ việc tại các sở ngành để tìm cơ hội theo sở thích cá nhân khiến đề án nhân tài của thành phố 
bộc lộ nhiều bất cập.
Nhân tài Đà Nẵng liên tục xin nghỉ việc tại các sở ngành để tìm cơ hội theo sở thích cá nhân khiến đề án nhân tài của thành phố bộc lộ nhiều bất cập.
Nhân tài Đà Nẵng liên tục xin nghỉ việc tại các sở ngành để tìm cơ hội theo sở thích cá nhân khiến đề án nhân tài của thành phố bộc lộ nhiều bất cập.
Lên top