Nhận bằng khen 8 năm liên tục, có được nâng lương trước thời hạn?

NLĐ được trả tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết . Ảnh: Nam Dương
NLĐ được trả tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết . Ảnh: Nam Dương