Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nguy kịch vì chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan

Bệnh nhân bầm dập và nguy kịch sau khi bị thầy pháp hành xác. Ảnh: K.Q
Bệnh nhân bầm dập và nguy kịch sau khi bị thầy pháp hành xác. Ảnh: K.Q