Nguy kịch vì chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan

Bệnh nhân bầm dập và nguy kịch sau khi bị thầy pháp hành xác. Ảnh: K.Q
Bệnh nhân bầm dập và nguy kịch sau khi bị thầy pháp hành xác. Ảnh: K.Q