Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguy hại sức khỏe từ nguồn giếng khoan bị ô nhiễm

Lãnh đạo TPHCM đi kiểm tra một số khu vực còn sử dụng nước giếng khoan ngầm. Ảnh: M.QUÂN
Lãnh đạo TPHCM đi kiểm tra một số khu vực còn sử dụng nước giếng khoan ngầm. Ảnh: M.QUÂN