Nguy cơ bùng phát đỉnh dịch sốt xuất huyết vào năm 2018

Một ca mắc sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.
Một ca mắc sốt xuất huyết nặng đang điều trị tại Khoa Nhiễm D, Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.