Người Việt chưa giàu nhưng thích ở căn hộ cao cấp!

Thu nhập bình quân của người Việt chỉ bằng khoảng ¼ so với Thái Lan nhưng cơ cấu nhà cao cấp của Việt Nam đã tương đương với Thái Lan.
Thu nhập bình quân của người Việt chỉ bằng khoảng ¼ so với Thái Lan nhưng cơ cấu nhà cao cấp của Việt Nam đã tương đương với Thái Lan.
Thu nhập bình quân của người Việt chỉ bằng khoảng ¼ so với Thái Lan nhưng cơ cấu nhà cao cấp của Việt Nam đã tương đương với Thái Lan.
Lên top