Người trồng được đào Nhật Tân duy nhất ở Bình Định

Đào chuộng nước và đặc biệt phải là nước ngọt.
Đào chuộng nước và đặc biệt phải là nước ngọt.