Người trẻ làm giám khảo: Mừng hay lo?

Thông tin Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên ngồi ghế giám khảo The Voice bên cạnh Thu Minh làm dấy lên làn sóng tranh cãi.
Thông tin Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên ngồi ghế giám khảo The Voice bên cạnh Thu Minh làm dấy lên làn sóng tranh cãi.