Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người “đơn thương độc mã” giữ nghề làm đồ chơi trung thu

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến đang miệt mài làm những đồ chơi trung thu truyền thống.
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến đang miệt mài làm những đồ chơi trung thu truyền thống.