Người đẹp đi thi quốc tế: Chỉ quảng bá, không cần giải?

Hoa khôi Nam Em đang dự thi Hoa hậu Trái đất.
Hoa khôi Nam Em đang dự thi Hoa hậu Trái đất.