Người dân làng chài nô nức “Nghinh Ông”, giữ văn hoá biển

Lễ hội Cầu Ngư với ngư dân miền biển là một ngày hội lớn để tỏ lòng tôn kính với biển cả.
Lễ hội Cầu Ngư với ngư dân miền biển là một ngày hội lớn để tỏ lòng tôn kính với biển cả.
Lễ hội Cầu Ngư với ngư dân miền biển là một ngày hội lớn để tỏ lòng tôn kính với biển cả.