Người bảo vệ già nhặt ve chai

Mỗi sáng ông Vũ đều đặc lượm ve chai tại bờ sông Vàm Thuật - Ảnh: Nguyễn Nga
Mỗi sáng ông Vũ đều đặc lượm ve chai tại bờ sông Vàm Thuật - Ảnh: Nguyễn Nga