"Ngổn ngang" bài toán tăng vốn

Các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn.
Các ngân hàng đang đứng trước áp lực tăng vốn.