Nghỉ thai sản có được tính hoàn thành tốt nhiệm vụ?

NLĐ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ảnh Nam Dương
NLĐ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ảnh Nam Dương
NLĐ đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Ảnh Nam Dương
Lên top