Nghệ sĩ tiếp sức cho trẻ em đến trường

Cậu bé đánh trống Trọng Nhân được nhận học bổng Trịnh Công Sơn. Ảnh: T.L
Cậu bé đánh trống Trọng Nhân được nhận học bổng Trịnh Công Sơn. Ảnh: T.L
Cậu bé đánh trống Trọng Nhân được nhận học bổng Trịnh Công Sơn. Ảnh: T.L