Nghệ sĩ đào bới quá khứ, làm tổn thương nhau

Tâm Tít tự dưng "gây chiến"với Maya. Ảnh:T.L
Tâm Tít tự dưng "gây chiến"với Maya. Ảnh:T.L