Nghệ sĩ chạy show ngày Tết: Những chuyện vui buồn

Mùa tết cũng là mùa “hốt bạc” của các nghệ sĩ hài. Nhiều khi các nghệ sĩ phải tranh thủ ăn vội, ngủ tạm sau cánh gà vì quá nhiều show.
Mùa tết cũng là mùa “hốt bạc” của các nghệ sĩ hài. Nhiều khi các nghệ sĩ phải tranh thủ ăn vội, ngủ tạm sau cánh gà vì quá nhiều show.