Nghệ sĩ bán đời tư để nhận lại... tổn thương

Chương trình "Sau ánh hào quang" khai thác triệt để đời tư và nước mắt nghệ sĩ. Ảnh: TL
Chương trình "Sau ánh hào quang" khai thác triệt để đời tư và nước mắt nghệ sĩ. Ảnh: TL
Chương trình "Sau ánh hào quang" khai thác triệt để đời tư và nước mắt nghệ sĩ. Ảnh: TL