Nghe rỉ tai uống mật cá trắm chữa bách bệnh rồi rước hoạ

Bệnh nhân L.D.P ở Tuyên Quang được chăm sóc sau ca ngộ độc mật cá trắm.
Bệnh nhân L.D.P ở Tuyên Quang được chăm sóc sau ca ngộ độc mật cá trắm.
Bệnh nhân L.D.P ở Tuyên Quang được chăm sóc sau ca ngộ độc mật cá trắm.