Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngăn tranh chấp lao động từ gốc!

Chủ tịch CĐ KCN - KCX TPHCM đối thoại với CN trong một cuộc ngừng việc kéo dài tại KCX Tân Thuận.
Chủ tịch CĐ KCN - KCX TPHCM đối thoại với CN trong một cuộc ngừng việc kéo dài tại KCX Tân Thuận.