Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngân hàng thừa tiền nhưng không “ham” cho vay

Nhiều ngân hàng đang thừa tiền nhưng lại không “ham” cho vay.
Nhiều ngân hàng đang thừa tiền nhưng lại không “ham” cho vay.