Ngân hàng ngại cho vay dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Các ngân hàng ngại cho vay dự án PPP. Ảnh: Đ.Tuấn
Các ngân hàng ngại cho vay dự án PPP. Ảnh: Đ.Tuấn