Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngân hàng ngại cho vay dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Các ngân hàng ngại cho vay dự án PPP. Ảnh: Đ.Tuấn
Các ngân hàng ngại cho vay dự án PPP. Ảnh: Đ.Tuấn