Ngậm quả đắng với dự án “vịt giời”

Hình ảnh thực tế của dự án Khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ảnh: Huy Minh.
Hình ảnh thực tế của dự án Khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Ảnh: Huy Minh.