Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nắng mưa thất thường làm khổ bệnh nhân khớp